logo
Zamówienia publiczne
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe IK.271.42.2022.II
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.:
Więcej »
Zapytanie ofertowe ZP.271.14.2022
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Konkursu Grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.32.2022.II
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Remont drogi na ul. Łąkowej w Korzeniewie, gmina Kwidzyn"
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.31.2022.II
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Wykonanie odwodnienia drogi/ kanalizacji deszczowej ul. Sobieskiego w Korzeniewie, gmina Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.21.2022.II
Opracowanie dokumentacji projektowej na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn"
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.14.2022.II
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn"
Więcej »
IK.271.13.2022.II
Zakup płyt drogowych wraz z transportem do miejscowości Janowo.
Więcej »
Zapytanie ofertowe OR.V.2601.10.2021_paliwo
Dostawy paliwa na potrzeby Gminy Kwidzyn
Więcej »
DT.271.2.2021
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2021/2022
Więcej »
Zapytanie ofertowe DT.271.1.2021 z dnia 15.10.2021
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2021/202
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.47.2021.II
Budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.41.2021.II
Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę wiaty drewnianej w miejscowości Dankowo
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.40.2021.II
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno- sportowych w miejscowości Mareza
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.31.2021
Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.18.2021.II
Remont wnętrza budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brokowo, gmina Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.17.2021.II
Adaptacja budynku po OSP na cele kulturalne w miejscowości Podzamcze, gmina Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.16.2021.II
Zakup płyt drogowych wraz z transportem do miejscowości Janowo, gmina Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.15.2021.II
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: "Remont budynku świetlicy wiejskiej wewnątrz w miejscowości Brokowo, gmina Kwidzyn"
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.14.2021.II
Budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.13.2021.II
Zakup i dostawa nowych płyt JOMB do miejscowości Dubiel
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.8.2021.II
Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.7.2021.II
opracowanie dokumentacji projektowej - budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.5.2021.I
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.4.2021.I
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży sanitarnej, realizowanymi przez Gminę Kwidzyn w 2021 r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.3.2021.I
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży konstrukcyjno- budowlanej, realizowanymi przez Gminę Kwidzyn w 2021 r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.2.2021.I
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży elektrycznej, realizowanymi przez Gminę Kwidzyn w 2021 r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.1.2021.I
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży drogowej, realizowanymi przez Gminę Kwidzyn w 2021 r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe OR.V.2601.9.2020_paliwo
Dostawy paliwa na potrzeby Gminy Kwidzyn
Więcej »
Trzecie zapytanie ofertowe DT.271.3.2020 z dnia 20 listopada 2020 r.
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2020/2021
Więcej »
Drugie zapytanie ofertowe DT.271.2.2020 z dnia 30.10.2020 r.
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2020/2021
Więcej »
Zapytanie ofertowe DT.271.1.2020 z dnia 21.10.2020 r.
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2020/2021
Więcej »
Zapytanie ofertowe FN.3060.1.2020 z dnia 28 maja 2020 r.
Emisja obsługi komunalnych gminy Kwidzyn
Więcej »
IK.271.11.2020.II
zapytanie ofertowe IK.271.11.2020.II
Więcej »
IK.271.10.2020.II
zapytanie ofertowe nr IK.271.10.2020.II
Więcej »
Zapytanie ofertowe DT.271.1.2019 z dnia 24.10.2019
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2019/2020
Więcej »
Zapytanie ofertowe DT.271.1.2019 z dnia 16.10.2019
odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2019/2020
Więcej »
Zapytanie ofertowe DT.7243.1.2019
świadczenie dla Gminy Kwidzyn usługi transportowej w ramach przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych
Więcej »
Zapytanie ofertowe DT.7243.1.2019
świadczenie dla Gminy Kwidzyn usługi transportowej w ramach przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych
Więcej »
Zapytanie ofertowe GL.7021.2.2019
zapytanie ofertowe "Termomodernizacja centralnego ogrzewania Przedszkola w Korzeniewie"
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.10.2019.II
Budowa chodnika i oświetlenia przy ulicy Kwidzyńskiej w miejscowości Korzeniewo, gmina Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.9.2019.II
Budowa oświetlenia typu LED w miejscowości Tychnowy, gmina Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.8.2019.II
Doprowadzenie energii elektrycznej poprzez montaż skrzynki pod prąd do działki rekreacyjno-sportowej w miejscowości Rozpędziny, gmina Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.7.2019.II
Budowa oświetlenia typu LED w miejscowości Janowo, gmina Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.6.2019.II
Budowa oświetlenia typu LED w miejscowości Gurcz, gmina Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.5.2019.II
Budowa oświetlenia typu LED w miejscowości Grabówko, gmina Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.4.2019.II
Budowa oświetlenia typu LED w miejscowości Dankowo, gmina Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.3.2019.II
Budowa oświetlenia typu LED w miejscowości Bronno, gmina Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.2.2019.II
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.1.2019.II
Budowa linii oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii 0,4 kV wzdłuż drogi na dz. 333 w m. Tychnowy ul. Starodworska
Więcej »
zapytanie ofertowe nr DT.271.3.2018
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2018/2019
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr FN.3060.1.2018 - ZMIANA TERMINU
ZMIANA TERMINU dot. zapytania ofertowego Nr FN.3060.1.2018
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr FN.3060.1.2018 - ZMIANA TERMINU
ZMIANA TERMINU
Więcej »
zapytanie ofertowe nr DT.271.2.2018
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2018/2019
Więcej »
Zapytanie ofertowe Nr FN.3060.1.2018
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr DT.271.1.2018
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2018/2019
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.18.2018
Montaż instalacji elektrycznej w budynku przy boisku gminnym w miejscowości Dubiel.
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.9.2018
Wykonanie sceny plenerowej wraz z utwardzeniem nawierzchni sceny w miejscowości Brachlewo
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr PR.I.042.3.2018
Zapytanie na świadczenia usługi dostawy materiałów na zajęcia, organizowanych w ramach projektu pn. Kompetentni= gotowi na lepszą przyszłość
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr DT.271.1.2018
Gmina Kwidzyn zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont drogi gminnej w Pastwie".
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr PR.042.2.2018
Zapytanie na świadczenia usługi dostawy materiałów na zajęcia, organizowanych w ramach projektu pn. Kompetentni= gotowi na lepszą przyszłość
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.6.2018
Gmina Kwidzyn zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa chodnika w kierunku szkoły w miejscowości Nowy Dwór, gmina Kwidzyn".
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr PR.042.1.2018
Zapytanie na świadczenia usługi dostawy materiałów na zajęcia, organizowanych w ramach projektu pn.
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.5.2018
Zapytanie ofertowe do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn - część 1".
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.4.2018
Zapytanie ofertowe do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pastwa, Gmina Kwidzyn".
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.3.2018
Zapytanie ofertowe do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kwidzyn".
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.2.2018
Zapytanie ofertowe do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Montaż instalacji elektrycznej na budynki przy boisku gminnym w miejscowości Dubiel, gmina Kwidzyn".
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.1.2018
Zapytanie ofertowe do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy gminnej w miejscowości Gniewskie Pole, gmina Kwidzyn".
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr PR.042.6.2017
Zapytanie ofertowe na zakup materiałów piśmienniczych w ramach realizacji projektu pn. "Kompetentni= gotowi na lepszą przyszłość"
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr PR.042.5.2017
Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowo- papierniczych w ramach realizacji projektu pn. "Kompetentni= gotowi na lepszą przyszłość"
Więcej »
Zapytanie ofertowe Nr DT.271.3.2017
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2017/2018
Więcej »
Zapytanie ofertowe Nr DT.271.2.2017
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2017/2018
Więcej »
Zapytanie ofertowe Nr DT.271.1.2017
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2017/2018
Więcej »
Zapytanie ofertowe Nr GL.7021.4.2017
Gmina Kwidzyn zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kontroli obiektów budowlanych ,o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 07. lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) dla 40 budynków (coroczny przegląd techniczny budynków)
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.36.2017
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej OSP Rakowiec "
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr GL.2510.22.2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie schodów zewnętrznych do mieszkania komunalnego nad Przedszkolem w Korzeniewie
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr PR.042.4.2017
Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dla uczestników zajęć w ramach realizacji pojektu pn. Kompetentni= gotowi na lepszą przyszłość
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr ZW.7013.1.2017
Budowa sieci wodociągowej do zasilania budynków mieszkalnych na działkach geodezyjnych nr 361/1, 362/10, 362/13, 362/18, 381 w gminie Kwidzyn obręb Tychnowy
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr PR.042.3.2017
Dostawa materiałów biurowo- piśmienniczych w ramach realizacji projektu pn. "Kompetentni= gotowi na lepszą przyszłość"
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr ZW.7011.2.2017
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr ZW.7011.1.2017
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.23.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej 2017 r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.22.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej 2017 r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.21.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży ogólnobudowlanej w 2017 r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr IK.271.20.2017
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej w 2017 r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr PR.042.2.2017
Zapytanie ofertowe na zakup materiałów na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. "Kompetentni= gotowi na lepszą przyszłość"
Więcej »
Zapytanie ofertowe nr PR.042.1.2017
Zapytanie ofertowe na opiekunów dzieci podczas dowozów w ramach realizowanego projektu pn. "Kompetentni= gotowi na lepszą przyszłość"
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.51.2016
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.50.2016
Oferta na opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla inwestycji realizowanej w projekcie pn. "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętfi Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Budowa nabrzeża cumowniczego w Korzeniewie".
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.49/2016
Oferta na opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla inwestycji realizowanych w projekcie "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn".
Więcej »
Zapytanie ofertowe DT.271.2.2016
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2016/2017
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.46.2016
Opracowanie dokumentacji docelowej organizacji ruchu dla inwestycji realizowanych w projekcie pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.45.2016
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji realizowanych w projekcie pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn".
Więcej »
Zapytanie ofertowe DT.271.1.2016
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kwidzyn w sezonie zimowym 2016/2017
Więcej »
Zapytanie ofertowe ZP.271.15.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, których przedmiotem jest zakup usługi merytorycznej w ramach realizacji projektu pn. "Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość"
Więcej »
Zapytanie ofertowe
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji realizowanej w projekcie pn. " Pętla Żuławska i zatoka Gdańska- Budowa nabrzeża cumowniczego w Korzeniewie
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.16.2016
na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu".
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.13.2016
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży ogólnobudowlanej w 2016 r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.12.2016
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej w 2016 r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.11.2016
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektycznej w 2016 r.
Więcej »
Zapytanie ofertowe IK.271.10.2016
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej w 2016 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338