logo
Finanse
Sprawozdania

sprawozdania budżetowe za II kwartał 2022 roku
sprawozdania budżetowe za II kwartał 2022 roku
Więcej »
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za II kwartały 2022 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za II kwartały 2022 r.
Więcej »
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I kwartały 2022 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I kwartały 2022 r.
Więcej »
sprawozdania budżetowe za I kwartał 2022 roku
sprawozdania budżetowe za I kwartał 2022 roku
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok
Więcej »
sprawozdania roczne 2021 rok za IV kwartał
sprawozdania roczne 2021 rok za IV kwartał
Więcej »
Informacja z wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za IV kwartały 2021 r.
Informacja z wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za IV kwartały 2021 r.
Więcej »
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za III kwartał 2021 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za III kwartał 2021 r.
Więcej »
sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021 roku
sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021 roku
Więcej »
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za II kwartał 2021 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za II kwartał 2021 r.
Więcej »
Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2021 roku
sprawozdania budżetowe za I półrocze 2021 roku
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok
Więcej »
sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 roku
sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 roku
Więcej »
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I kwartał 2021 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I kwartał 2021 r.
Więcej »
sprawozdanie z wykonania budżetu w IV kwartale 2020 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu w IV kwartale 2020 roku
Więcej »
Zatwierdzona informacja z wykonania budżetu w IV kwartale 2020 roku
informacja z wykonania budżetu w IV kwartale 2020 roku
Więcej »
sprawozdanie z wykonania budżetu w III kwartale 2020 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu w III kwartale 2020 roku
Więcej »
Zatwierdzone informacje z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za III kwartał 2020 r.
Informacje z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za III kwartał 2020r.
Więcej »
sprawozdanie z wykonania budżetu w II kwartale 2020 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu w II kwartale 2020 roku
Więcej »
Zatwierdzone informacje z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za II kwartał 2020 r.
Zatwierdzone informacje z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za II kwartał 2020 r.
Więcej »
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I kwartał 2020 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I kwartał 2020 r.
Więcej »
sprawozdanie z wykonania budżetu w I kwartale 2020 roku
sprawozdanie z wykonania budżetu w I kwartale 2020 roku
Więcej »
opinia RIO
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 r.
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.
Więcej »
Informacja z wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za IV kwartały 2019 r.
Informacja z wykonaniu budżetu Gminy Kwidzyn za IV kwartały 2019 r.
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.
Więcej »
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn
za I kwartał 2019 r.
Więcej »
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok
Więcej »
sprawozdania za okres od początku roku 2018 do 31 grudnia 2018 roku
sprawozdania za okres od początku roku 2018 do 31 grudnia 2018 roku
Więcej »
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za IV kwartał 2018 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za IV kwartał 2018 r.
Więcej »
Sprawozdanie
Za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018.
Więcej »
Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2018 r.
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
Więcej »
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok
W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok
Więcej »
Sprawozdania
Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
Więcej »
Zarządzenia Nr 82/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2017 r.
W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2017 r.
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
Więcej »
Sprawozdanie z wykonannego budżetu za 2016 r.
Więcej »
Zarządzenia Nr 32/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 marca 2017r.
W sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok
Więcej »
Zarządzenie Nr 74/16 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2016 r.
W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2016 r.
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
Więcej »
Sprawozdanie Wójta z działalności finansowej Gminy Kwidzyn za 2015 rok
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
Więcej »
Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
Więcej »
Sprawozdania
od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
Więcej »
Sprawozdanie Wójta z działalności finansowej Gminy Kwidzyn za 2014 rok
Więcej »
Sprawozdania
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014
Więcej »
Sprawozdania
od początku roku do dnia 30 września roku 2014
Więcej »
Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014
Więcej »
Sprawozdanie Wójta z działalności finansowej Gminy Kwidzyn za 2013 rok
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Więcej »
Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013
Więcej »
Sprawozdanie Wójta z działalności finansowej Gminy Kwidzyn za 2012 rok
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
Więcej »
Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Więcej »
Sprawozdanie Wójta z działalności finansowej Gminy Kwidzyn za 2011 rok
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011
Więcej »
Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Więcej »
Sprawozdania
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338