logo
Finanse
Opinie RIO w Gdańsku

Uchwała Nr 139/g236/B/I/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 września 2022 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kwidzyn informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku
Więcej »
Uchwała Nr 053/g236/R/I/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kwidzyn za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Więcej »
Uchwała Nr 290/g236/D/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2021 r.
Uchwała Nr 290/g236/D/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2021 r.
Więcej »
Uchwała Nr 260/g236/F/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2021 r.
Uchwała Nr 260/g236/F/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2021 r.
Więcej »
Uchwała nr 158/g236/B/III/21 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 września 2021 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kwidzyn informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku
Więcej »
Uchwala Nr 161/g236/A/I/21
opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kwidzyn z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Więcej »
Uchwała Nr 117/g236/R/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kwidzyn za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Więcej »
Opinia RIO z dnia 12.01.2021r.
pozytywna opinia możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej gminy Kwidzyn na rok 2021oraz pozytywna opinia prawidłowość planowanej kwoty długo gminy Kwidzyn na lata 2021-2037 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Więcej »
Uchwała Nr 301/g236/P/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2020 r.
pozytywna opinia w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Kwidzyn na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
Więcej »
Uchwała Nr 300/g236/F/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2020 r.
pozytywna opinia w sprawie opinii projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Kwidzyn na lata 2021 - 2037
Więcej »
Opinia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2020 r.
Opinia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2020 r.
Więcej »
Uchwała Nr 143/g236/K/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 lipca 2020 r.
opinia o możliwości spłaty przez Gminę Kwidzyn pożyczki
Więcej »
Uchwała Nr 141/g236/O/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 lipca 2020 r.
o wydaniu opinii o możliwości wykupu obligacji
Więcej »
Uchwała Nr 135/g236/A/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 czerwca 2020 r.
opinia pozytywna wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kwidzyn z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr 080/g236/R/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Więcej »
opinia RIO
Uchwała Nr 029/g236/D/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2020 r.
Więcej »
Uchwała Nr 236/g236/F/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020 - 2037.
Więcej »
Uchwała Nr 237/g236/P/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kwidzyn na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
Więcej »
Uchwała Nr 130/g236/A/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2019 r.
opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 117/g236/K/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 maja 2019 r.
Więcej »
Uchwała Nr 099/g236/R/I/19 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18.04.2019 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Kwidzyn za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Więcej »
UCHWAŁA Nr 011/g236/D/1/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie opinii o: - możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Kwidzyn na 2019 rok, - prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kwidzyn na lata 2019-2034 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Więcej »
Uchwala Nr 273/g236/F/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2018 r.
W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2019 - 2034.
Więcej »
Uchwala Nr 274/g236/PN/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2018 r.
W sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kwidzyn na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
Więcej »
UCHWAŁA Nr 179/g236/O/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 września 2018 roku
W sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji.
Więcej »
UCHWAŁA Nr 146/g236/B1V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 września 2018 r.
W sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kwidzyn informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2018 r.
Więcej »
Uchwała Nr 067 / g236 / R / V / 18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 kwietnua 2018 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
Więcej »
Uchwała Nr 006/g236/D/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2018 r.
W sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Kwidzyn na 2018 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Więcej »
Uchwała Nr 170/g236/P/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2017 r.
W sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kwidzyn na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Więcej »
Uchwała Nr 169/g236/F/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2017 r.
W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032
Więcej »
UCHWALA Nr 114/g236/B/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2017 r.
W sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kwidzyn informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2017 r.
Więcej »
Uchwała Nr 091/g236/K/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Więcej »
Uchwała Nr 090/g236/O/II/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych
Więcej »
Uchwała 068/g236/ AII/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 maja 2017 roku
W sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwala Nr 033/g236/R/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2017r.
W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2016 rok
Więcej »
Uchwała Nr 019/g236/D/II/17 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2017 roku
W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2017 oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kwidzyn na lata 2017- 2026
Więcej »
Uchwała Nr 145/g236/F/II/16 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2026
Więcej »
Uchwała Nr 144/g236/P/II/16 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kwidzyn na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Więcej »
UCHWAŁA Nr 091/g236/B/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 września 2016r.
W sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kwidzyn informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2016r.
Więcej »
Uchwała Nr 081/g236/K/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 lipca 2016 roku
Uznaje, że Gmina Kwidzyn posiada możliwość spłaty kredytu w wysokości 2.663.000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 1.103.000 zł na warunkach określonych we wniosku
Więcej »
Uchwala 049/g236/AlII/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 maja 2016 roku
W sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr 015/g236/RlII/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2016r. w
W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2015 rok.
Więcej »
UCHWAŁA Nr 003/g236/D/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2016r.
W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2016 oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kwidzyn na lata 2016 - 2021.
Więcej »
Uchwała Nr 222/g236/P/II/15
Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kwidzyn na 2016 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Więcej »
Uchwała Nr 223/g236/F/II/15
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021
Więcej »
Uchwała Nr 173/g236gB/II/15
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kwidzyn informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn na I półrocze 2015r.
Więcej »
Uchwała 097/g236/A/II/15
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn.
Więcej »
Uchwała Nr 023/g236/R/IV/15
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2014 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 029/g236/D/II/15
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Więcej »
Uchwała Nr 106/g236/F/IV/14
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021
Więcej »
Uchwała Nr 105/g236/P/IV/14
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kwidzyn na 2015 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 173/g236/B/II/14
w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2014r.
Więcej »
Uchwała Nr 068/g236/R/II/14
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr 052/g236/A/IV/14
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr 142/g236/P/IV/13
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kwidzyn na 2014 rok
Więcej »
Uchwała Nr 143/g236/F/IV/13
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2014 - 2021
Więcej »
Uchwała Nr 116/g236/B/IV/13
w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2013r.
Więcej »
Uchwała Nr 039/g236/R/IV/13
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2012 rok
Więcej »
Uchwała Nr 039/g236/K/IV/13
w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
Więcej »
Uchwała Nr 003/g236/D/II/13
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2013 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kwidzyn na lata 2013 - 2021
Więcej »
Uchwała Nr 209/g236/F/II/12
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2013 - 2021
Więcej »
Uchwała Nr 208/g236/P/II/12
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kwidzyn na 2013 rok
Więcej »
Uchwała Nr 153/g236/B/II/12
w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2012r.
Więcej »
Uchwała Nr 092/g236/K/II/12
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kwidzyn kredytu
Więcej »
Uchwała Nr 095/g236/A/II/12
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kwidzyn (udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok)
Więcej »
Uchwała Nr 075/g236/R/II/12
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr 018/g236/D/II/12
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kwidzyn na lata 2012 - 2021
Więcej »
Uchwała Nr 139/g236/B/V/11
w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2011r.
Więcej »
Uchwała Nr 089/g236/A/V/11
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
Więcej »
Uchwała Nr 060/g236/R/V/11
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2010 rok
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338