logo
Majątek publiczny
Informacje o pomocy publicznej i ulgach

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
Więcej »
WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2021 rok
Więcej »
WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
Więcej »
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku
Więcej »
WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł,wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2020 rok
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2019 rok
Więcej »
Wzkaz osób prawnych i fizycznych, którym Wójt Gminy Kwidzyn udzielił pomocy publicznje w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019r.
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych
którym Wójt Gminy Kwidzyn udzielił pomocy publicznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych
którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych
którym Wójt Gminy Kwidzyn udzielił pomocy publicznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych
którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych
którym Wójt Gminy Kwidzyn udzielił pomocy publicznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych
którym Wójt Gminy Kwidzyn udzielił pomocy publicznej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych
Więcej »
Wykaz podmiotów
którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych,
Więcej »
Wykaz podmiotów
którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych
którym Wójt Gminy Kwidzyn udzielił pomocy publicznej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Więcej »
Wykaz podmiotów
którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych
którym Wójt Gminy Kwidzyn udzielił pomocy publicznej w roku 2013
Więcej »
Wykaz podmiotów
którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych
którym Wójt Gminy Kwidzyn udzielił pomocy publicznej w roku 2012
Więcej »
Wykaz podmiotów
którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych
którym Wójt Gminy Kwidzyn udzielił pomocy publicznej w roku 2011
Więcej »
Wykaz podmiotów
którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010
Więcej »
Wykaz osób prawnych i fizycznych
którym Wójt Gminy Kwidzyn udzielił pomocy publicznej w roku 2010
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338