logo
Aktualności i ogłoszenia
Profilaktyka

Akademia Samorządowa: Dostępność plus- pomorskie i kujawsko- pomorskie
Urząd Gminy Kwidzyn uczestniczy w projekcie pt.
Więcej »
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN z dnia 20.04.2022r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej
Więcej »
OGŁOSZONY KONKURS OFERT
na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
Więcej »
Ogłoszenie
POMOC PSYCHOLOGA DLA OFIAR PRZEMOCY
Więcej »
Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn
Ogłoszenie
Więcej »
Zgłoszenie
Zgłoszenie
Więcej »
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Więcej »
Zarządzenie Nr 157/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Kwidzyn na lata 2021-2022"
Więcej »
Zarządzenie Nr 155/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021"
Więcej »
PORADNIK_osobisty plan awaryjny
Poradnik
Więcej »
ZATRZYMAJ PRZEMOC!!!!!!!!!!
WYKAZ PLACÓWEK I KONTAKTY
Więcej »
Zarządzenie Nr 170/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020
Więcej »
protokół z posiedzenia komisji konkursowej
wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego
Więcej »
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Więcej »
GPPiRPA oraz GPPP na rok 2019
Więcej »
wniosek o leczenie odwykowe do GKRPA
Więcej »
Gm.prog.o przemocy_3.12.2018
Więcej »
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Więcej »
Zarządzenie Nr 153/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 6 grudnia 2018r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019"
Więcej »
Zarządzenie Nr 150/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 4 grudnia 2018r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2021"
Więcej »
Zarządzenie Nr 145/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 27 listopada 2018r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 - 2020"
Więcej »
Klauzula informacyjna dla uczestników zebrania wiejskiego
Więcej »
Informacja dla mieszkańców Gminy Kwidzyn
W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Więcej »
Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży
Więcej »
WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO OSOBY UZALEŻNIONEJ
Więcej »
Wniosek do Wójta Gminy Kwidzyn o dofinansowanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
Więcej »
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Procedura
Więcej »licznik odwiedzin: 13865338