logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta 2019 - 2023
2021

Zarz膮dzenie Nr 1/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
w sprawie planu finansowego dla zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r.
o zmianie Zarz膮dzenia Nr 131/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie realizacji przedsi臋wzi臋膰 w zakresie zarz膮dzania kryzysowego w Gminie Kwidzyn w 2021roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie rozwi膮zania Gminnego Biura Spisowego powo艂anego w celu wykonywania prac zwi膮zanych z przeprowadzeniem w 2020 r. powszechnego spisu rolnego na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w roku 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. organizacyjnych i samorz膮dowych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie okre艣lenia termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym termin贸w sk艂adania dokument贸w, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz klas pierwszych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie podania kryteri贸w branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym i post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szk贸艂 podstawowych, przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia spe艂nienia tych kryteri贸w, a tak偶e liczb臋 punkt贸w mo偶liw膮 do uzyskania za poszczeg贸lne kryteria
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Kwidzyn w 2021 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie okre艣lenia zasad otrzymania statusu opiekuna spo艂ecznego oraz zasad zwrotu przez Gmin臋 Kwidzyn koszt贸w zakupu pokarmu dla wolno 偶yj膮cych kot贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonywania prac zwi膮zanych z przeprowadzeniem w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludno艣ci i mieszka艅 na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na ro 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze oraz form i specjalno艣ci kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/21 W贸jta gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2021
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2021 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn zam贸wie艅 publicznych na dostawy, us艂ugi i roboty budowlane, kt贸rych warto艣膰 szacunkowa nie przekracza 130 000 z艂 (bez podatku od towar贸w i us艂ug)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie przyj臋cia na w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn pojazdu usuni臋tego na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 lutego 2021 r.
zmieniaj膮ce Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Brygidy Formeli, zatrudnionej na stanowisku Sekretarza Gminy, do dzia艂ania w imieniu W贸jta Gminy Kwidzyn jako organu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2021 r.
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu wykonywania prac zwi膮zanych z przeprowadzeniem w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludno艣ci i mieszka艅 na terenie gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/1/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 lutego 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie wyodr臋bnienia ewidencji ksi臋gowej oraz ustalenia planu kont dla realizacji projektu pt. Wydanie publikacji pn. "Smaki Powi艣la - Powi艣la艅skie Przetwory z Domowej Spi偶arni" w ramach podzia艂ania 19.2 "Wsparcie na wdro偶enie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo艂eczno艣膰" w ramach dzia艂ania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" obj臋tego Programem w zakresie promowania obszaru obj臋tego LSR, w tym produkt贸w lub us艂ug lokalnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie odwo艂ania ze stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Liczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 lutego 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 marca 2021 r.
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania 艢rodkami Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32a/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany sk艂adu Komisji Socjalnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 marca 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn w roku szkolnym 2020/2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia dnia 2 kwietnia 2021 roku i dnia 24 grudnia 2021 r. dniami wolnymi od pracy dla pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu za 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 marca 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 kwietnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn za 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 kwietnia 2021 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u Zadaniowego ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Spo艂eczno
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 maja 2021 r.
uchylaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie upowa偶nienia Pani Olimpii J贸藕wik, zatrudnionej w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie powo艂ania komisji do dokonania pomiaru paliw p艂ynnych w pojazdach i sprz臋cie silnikowym eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Liczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 maja 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie okre艣lenia zasad realizacji obowi膮zku zapewnienia pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okular贸w koryguj膮cych wzrok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o wykonaniu bud偶etu Gminy Kwidzyn za 2020 rok oraz innych informacji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 czerwca 2021 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Liczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 czerwca 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej w Referacie finansowym Urz臋du Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Liczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Liczu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunk贸w 艣rodk贸w z Funduszu Przeciwdzia艂ania COVID-19
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Korzeniewie pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu "Eureka! Z mPot臋g膮 matematyka jest prosta!"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunk贸w korzystania z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze do spraw ksi臋gowo艣ci bud偶etowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia lipca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia norm zu偶ycia paliw p艂ynnych dla pojazd贸w i sprz臋tu silnikowego eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych stra偶y po偶arnych z terenu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 lipca 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie okre艣lenia sposobu dokonywania okresowych ocen pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Kwidzyn, okres贸w, za kt贸re jest sporz膮dzana ocena, kryteri贸w, na podstawie kt贸rych jest sporz膮dzana ocena oraz skali ocen
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn.: "艢wiadczenie us艂ugi w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy z terenu gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie organizacji i zakresu dzia艂ania archiwum zak艂adowego oraz trybu post臋powania z dokumentacj膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lipca 2021 r.
w spawie przeprowadzenia 膰wiczenia pk.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie udzia艂u w przygotowaniu i przeprowadzeniu wojew贸dzkiego kompleksowego 膰wiczenia obronnego pod kryptonimem "JANTAR 2021"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie powo艂ania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 lipca 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 85/21 z dnia 14 lipca 2021 r. dotycz膮cego przeprowadzenia 膰wiczenia pk.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 94/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 sierpnia 2021r.
W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Kwidzyn za I p贸艂rocze 2021 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunk贸w 艣rodk贸w z Funduszu Przeciwdzia艂ania COVID-19
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie Nr 2/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie Nr 3/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2021 r.
o zmianie Zarz膮dzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2021 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. systemu kontroli zarz膮dczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zast臋puj膮cych dyrektor贸w szk贸l i przedszkola w przypadku ich nieobecno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 wrze艣nia 2021 r.
w sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych na 2022 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 wrze艣nia 2021 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 wrze艣nia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 wrze艣nia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 wrze艣nia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 wrze艣nia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 wrze艣nia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 wrze艣nia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 wrze艣nia 2021 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 5 pa藕dziernika 2021 r.
w sprawie powo艂ania komisji spo艣r贸d pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn w celu dokonania oceny stanu samochodu s艂u偶bowego, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 pa藕dziernika 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 pa藕dziernika 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 pa藕dziernika 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do podejmowania dzia艂a艅 w imieniu W贸jta jako organu gminy w zakresie pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2021 r.
uchylaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie upowa偶nienia Pani Iwony Nowogrodzkiej-Czabaj, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do podejmowania dzia艂a艅 w imieniu W贸jta jako organu gminy w sprawach przeprowadzania wywiad贸w alimentacyjnych i odbierania od d艂u偶nik贸w o艣wiadcze艅 maj膮tkowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 listopada 2021 r.
uchylaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie upowa偶nienia Pani Joanny Jankowskiej - G膮siorowskiej, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowi膮zaniu lub zobowi膮zaniach d艂u偶nika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynno艣ci kancelaryjnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 123/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie okre艣lenia zasad realizacji obowi膮zku zapewnienia pracownikom Urz臋du Gminy Kwidzyn zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okular贸w koryguj膮cych wzrok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 124/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 9 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie projektu uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2022-2037 oraz projektu uchwa艂y bud偶etowej w sprawie bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 127/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 128/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 listopada 2021 r.
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Przeciwdzia艂ania COVID-19 na program
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 129/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 131/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 132/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 listopada 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 133/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 listopada 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wprowadzenia norm zu偶ycia paliw p艂ynnych dla pojazd贸w i sprz臋tu silnikowego eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych stra偶y po偶arnych z terenu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 134/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 136/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na rok 2022"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 137/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 - 2024"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 138/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 139/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie wniesienia aportu do Przedsi臋biorstwa Wodoci膮gowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedziba w Kwidzynie, ul. Sportowa 28 w postaci 艣rodk贸w trwa艂ych, z przeznaczeniem na podniesienie kapita艂u zak艂adowego sp贸艂ki.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 140/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru d艂ugo艣ci okresu stosowanego do wyliczenia relacji okre艣lonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 141/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 6 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 142/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracownik贸w Urz臋du Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 143/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 144/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji post臋powania na wypadek sytuacji podejrzenia pope艂nienia przest臋pstwa prania pieni臋dzy lub finansowania terroryzmu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 145/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie wdro偶enia w Urz臋dzie procedury zg艂aszania przypadk贸w nieprawid艂owo艣ci oraz ochrony os贸b dokonuj膮cych zg艂osze艅
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 146/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Kwidzyn w 2022 roku, z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, kt贸rych statutowym celem dzia艂alno艣ci jest ochrona zwierz膮t
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 147/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu za najem lub dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 148/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn zam贸wie艅 publicznych na dostawy, us艂ugi i roboty budowlane, kt贸rych warto艣膰 szacunkowa nie przekracza 130 000 z艂 (bez podatku od towar贸w i us艂ug)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 149/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 150/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 151/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 152/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie przekazania uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 planowanych wydatk贸w kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach dzia艂u i rozdzia艂u mi臋dzy paragrafami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 153/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnie艅 do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i w latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania jednostki i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 154/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie planu finansowego dla zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych gminie odr臋bnymi ustawami w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 155/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie wykonywania zada艅 obronnych w 2022 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 156/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2021
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 157/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2021 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2021 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 158/21 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 grudnia 2021 r.
o zmianie Zarz膮dzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893455