logo
Prawo miejscowe » Zarz膮dzenia W贸jta 2019 - 2023
2022

Zarz膮dzenie Nr 127/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 wrze艣nia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 wrze艣nia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 125/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 wrze艣nia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 124/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 wrze艣nia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 123/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 wrze艣nia 2022 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie przyj臋cia "Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2023"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 121/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 wrze艣nia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 wrze艣nia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 wrze艣nia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 wrze艣nia 2022 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie gospodarki odpadami i spraw gospodarczych Urz臋du Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 wrze艣nia 2022 r.
w sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych na 2023 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 sierpnia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 sierpnia 2022 r.
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budz
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 sierpnia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. ksi臋gowo艣ci bud偶etowej w Referacie finansowym Urz臋du Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 18 sierpnia 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Agnieszki Pi膮tkowskiej, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach dotycz膮cych wyp艂aty dodatku w臋glowego, a tak偶e do wydania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, w tym decyzji, oraz przekazania informacji o przyznaniu dodatku w臋glowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 sierpnia 2022 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach dotycz膮cych wyp艂aty dodatku w臋glowego, a tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji o przyznaniu dodatku w臋glowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2022 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 sierpnia 2022 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. ksi臋gowo艣ci bud偶etowej w Referacie finansowym Urz臋du Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 sierpnia 2022 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 lipca 2022 r.
zmieniaj膮ce Regulamin wynagradzania pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 lipca 2022 r.
w sprawie ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 lipca 2022 r.
w sprawie zwo艂ania zebrania wiejskiego dla dokonania wybor贸w uzupe艂niaj膮cych so艂tysa so艂ectwa Mareza Osiedle
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 lipca 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 4 lipca 2022 r.
o zmianie Zarz膮dzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie powo艂ania komisji do oceny brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 czerwca 2022 r.
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie wprowadzenia norm zu偶ycia paliw p艂ynnych dla pojazd贸w i sprz臋tu silnikowego eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn oraz jednostki ochotniczych stra偶y po偶arnych z terenu Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 czerwca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia do u偶ytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodu na wypadek wyst膮pienia zagro偶enia radiacyjnego na terenie Gminy Kwidzyn"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze pe艂nomocnictwa do reprezentowania i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy Kwidzyn w zakresie realizacji projektu Ca艂y 艣wiat w naszej szkole w ramach Programu grantowego mPot臋ga - IX edycja
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w Szko艂y Podstawowej w Nowym Dworze i Przedszkola w Korzeniewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 czerwca 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 czerwca 2022 r.
zmianie Zarz膮dzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie powo艂ania komisji do dokonywania pomiaru paliw p艂ynnych w pojazdach i sprz臋cie silnikowym eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji o wykonaniu bud偶etu Gminy Kwidzyn za 2021 rok oraz innych informacji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 23 maja 2022 r.
w sprawie powo艂ania komisji do dokonania pomiaru paliw p艂ynnych w pojazdach i sprz臋cie silnikowym eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie Regulaminu realizacji Przedsi臋wzi臋cia pn.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 maja 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunk贸w korzystania z zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za 2021 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 maja 2022 r.
w sprawie okre艣lenia zasad wyp艂acania ekwiwalentu pieni臋偶nego dla stra偶aka ratownika OSP Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie powo艂ania komisji do dokonania pomiaru paliw p艂ynnych w pojazdach i sprz臋cie silnikowym eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie powo艂ania komisji do dokonania pomiaru paliw p艂ynnych w pojazdach i sprz臋cie silnikowym eksploatowanych przez Urz膮d Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 19 kwietnia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie planu kontroli zarz膮dczej na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2022 - 2025
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury w Kwidzynie za 2021 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2022 - 2025
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wymiany 藕r贸de艂 ciep艂a w budynkach u偶yteczno艣ci publicznej oraz mieszka艅 stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu za 2021 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 185/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowo艣ci dla bud偶et贸w jednostek obs艂ugiwanych przez Urz膮d Gminy w Kwidzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach jednorazowego 艣wiadczenia pieni臋偶nego, w tym wydawania decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie powierzenia Gminnemu O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarno艣ciowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 marca 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn w roku szkolnym 2021/2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 8 marca 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 marca 2022 r.
w sprawie nadania Urz臋dowi Gminy Kwidzyn Regulaminu organizacyjnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 po偶ytku publicznego na rok 2022 oraz ustalenia Regulaminu pracy komisji konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2022 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwa艂y Rady Gminy Kwidzyn w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na lata 2022 - 2025"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Iwony Nowogrodzkiej-Czabaj, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie, do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadczenia wychowawczego, w tym tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, w tym decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Sylwii Nowak, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie, do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadczenia wychowawczego, w tym tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, w tym decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie upowa偶nienia Pani Agnieszki P膮tkowskiej, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach, o kt贸rych mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 艣rodowiska, w tym do wydawania w tych sprawach za艣wiadcze艅
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie upowa偶nienia Ewy Filbrandt, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach, o kt贸rych mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 艣rodowiska, w tym do wydawania w tych sprawach za艣wiadcze艅
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
uchylaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie upowa偶nienia Pani Danuty Kisiel, pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawie 艣wiadczenia dobry start, a tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu 艣wiadczenia dobry start
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
uchylaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie upowa偶nienia Pani Danuty Kisiel, zatrudnionej w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach 艣wiadczenia wychowawczego, a tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu 艣wiadczenia wychowawczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 1 marca 2022 r.
o zmianie Zarz膮dzenia Nr 65/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedur wewn臋trznej kontroli finansowej w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn.: Kwidzy艅ska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 lutego 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 lutego 2022 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2022 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 7 lutego 2022 r.
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu Gospodarowania 艢rodkami Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie okre艣lenia zasad przyznawania statusu opiekuna spo艂ecznego oraz dokarmiania i opieki nad wolno 偶yj膮cymi kotami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 31 stycznia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie naboru na zwalniaj膮ce si臋 stanowisko urz臋dnicze ds. pracowniczych i ksi臋gowo艣ci bud偶etowej o艣wiaty w Referacie finansowym o艣wiaty w Urz臋dzie Gminy Kwidzyn oraz powo艂ania i ustalenia sk艂adu osobowego komisji rekrutacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia rocznego planu remont贸w i modernizacji budynk贸w i lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2022 r.
uchylaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wniesienia aportu do Przedsi臋biorstwa Wodoci膮gowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzib膮 w Kwidzynie, ul. Sportowa 28 w postaci 艣rodk贸w trwa艂ych z przeznaczeniem na podniesienie kapita艂u zak艂adowego sp贸艂ki
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie okre艣lenia termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym termin贸w sk艂adania dokument贸w, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz klas pierwszych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie podania kryteri贸w branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym i post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szk贸艂 podstawowych, przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Kwidzyn oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia spe艂nienia tych kryteri贸w, a tak偶e liczb臋 punkt贸w mo偶liw膮 do uzyskania za poszczeg贸lne kryteria
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 stycznia 2022 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie opracowania planu finansowego Urz臋du Gminy Kwidzyn na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji dochod贸w i wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Gminy Kwidzyn na rok 2022
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze oraz form i specjalno艣ci kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku 艣rodk贸w z Rz膮dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 w podziale na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy klasyfikacji wydatk贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/22 W贸jta Gminy Kwidzyn z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kwidzynie do prowadzenia post臋powa艅 w sprawach ustalenia prawa do dodatku os艂onowego, a tak偶e do wydawania w tych sprawach rozstrzygni臋膰, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji o przyznaniu dodatku os艂onowego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13893548